SARMs (САРМ) – СЕЛЕКТИВНИ АНДРОГЕННИ РЕЦЕПТОРНИ МОДУЛАТОРИ - БЕЗОПАСНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. ЕДНА НОВА СТРАНИЦА В РАЗВИТИЕТО НА СИЛАТА, МУСКУЛНАТА МАСА И СЕПАРАЦИЯТА.

SARMs (САРМ) – СЕЛЕКТИВНИ АНДРОГЕННИ РЕЦЕПТОРНИ МОДУЛАТОРИ - БЕЗОПАСНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ. ЕДНА НОВА СТРАНИЦА В РАЗВИТИЕТО НА СИЛАТА, МУСКУЛНАТА МАСА И СЕПАРАЦИЯТА.

НАПРАВО В ЦЕЛТА – КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ САРМ? САРМ са нов клас андрогенни рецепторни молекули, които селективно (избирателно) се свързват с андрогенните рецептори (мъжките полови хормони) и оказват пряко въздействие върху прицелната(таргетна) тъкан, орган или различни системи в нашето тяло. В КАКВА ПОСОКА Е НАСОЧЕНО ТЯХНОТО ДЕЙСТВИЕ? Действията на САРМ са насочени прицелно в три посоки:…

Витамин B12 (част 4)

Витамин B12 (част 4)

Проучванията върху хранителния прием на витамин В12 в Европейските страни, макар и доста ограничени, показват среден прием за възрастни мъже и жени съответно от... read more

Витамин B12 (част 3)

Витамин B12 (част 3)

Интересни научни изследвания при пациенти с деменция показват цианкобаламинен дефицит без прояви на симптоматика за анемия или макроцитоза... read more

Витамин B12 (част 2)

Витамин B12 (част 2)

Усвояването на витамин В12 от храната започва с освобождаването му от протеинните комплекси в резултат на пептидното разграждане в стомаха... read more

Витамин B12 (част1)

Витамин B12 (част1)

За пръв път през 1824 г. е описана фатална за човека анемия, развиваща се в резултат на проблеми в храносмилането. Дълъг е периодът, в който науката е търсила обяснение на ролите на витамин В12 и фолиевата киселина за развитието на неясно за този етап заболяване у човека. read more