ПРОЕКТ ОСТЕОПОРОЗА ЧАСТ 3

ПРОЕКТ ОСТЕОПОРОЗА ЧАСТ 3

ОБЩИ СТРАТЕГИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТЕОПОРОЗА Глобални подходи Системите на здравеопазването трябва да бъдат структурирани така, че да отговарят на нуждите на пациента по отношение на техните предпочитания, ценности и очаквания, особено в областта на хроничното заболяване. Хората с хронични заболявания, включително и остеопороза, се нуждаят от глобален подход за постигане на по-добри…

ВИТАМИН К (ЧАСТ 4)

ВИТАМИН К (ЧАСТ 4)

…лементи (ULS) на витамин К се идентифицира като 10 mg/ден. Това ниво е изчислено на базата на същите клинични данни, използвани от английската експертна група без прилагане на фактор на несигурност 10, вероятно поради явната липса на данни за вредно действие дори при прием от 30 mg. Хранителният прием и интестиналният биосинтез са незначителни в…

Витамин К (част 3)

Витамин К (част 3)

Данните в научната литература, касаещи този въпрос, не винаги са еднопосочни. Ето защо със сигурност може да се каже, че са необходими допълнителни изследвания за изясняване механизмите на проявяване на установените факти... read more

Витамин К (част 2)

Витамин К (част 2)

Биологичната роля на витамин К се свързва основно със синтеза на протеините, участващи като фактори на кръвосъсирването. Множество проучвания през 70-те години... read more

Витамин К (част 1)

Витамин К (част 1)

Витамин К е мастноразтворим витамин, открит от датския учен Henrik Dam (Olson, 1994) в началото на ЗОте го-дини на миналия век при експериментално развитие на хеморагичен синдром при пилета, хранени продължително време без мазнини. Възстановяване на нормалното физиологично състояние било постигнато след... read more

НИАЦИН (Част 4)

НИАЦИН (Част 4)

В зърнените храни ниацинът е представен от неусвоимата форма ниацитин, изграден от никотинова киселина, естерифициран с полизахариди. Свързването на ниацина с полипептиди или гликопептиди също така води до... read more