ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА (Част 3)

Клиничната проява на фолатния дефицит е мегалобластнаанемия, която и понастоящем представлява глобален проблем за рисковата група на бременните жени. Недостигът...

ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА (Част 2)

В зависимост от вида на едновъглеродния остатък съществува голяма разлика в стабилността спрямо окисление на отделните тетрахидрофолати. В повечето случаи...

Витамин B12 (част 4)

Проучванията върху хранителния прием на витамин В12 в Европейските страни, макар и доста ограничени, показват среден прием за възрастни мъже...

Витамин B12 (част 3)

Интересни научни изследвания при пациенти с деменция показват цианкобаламинен дефицит без прояви на симптоматика за анемия или макроцитоза...

Витамин B12 (част 2)

Усвояването на витамин В12 от храната започва с освобождаването му от протеинните комплекси в резултат на пептидното разграждане в стомаха...

ВИТАМИН А (част 4)

Различни са механизмите, по които витамин А проявява своята активност, повечето от които са предмет и на настоящи проучвания...

ВИТАМИН D (част 4)

Препоръките за среднодневен хранителен прием на витамин D, предлагани в различните Европейски страни, се различават. Рискови групи за лош...

ВИТАМИН D (част 3)

Витамин D и неговите биологично активни хидроксилирани производни се синтезират от 7-дехидрохолестерола чрез разтваряне на...