ФОЛИЕВА КИСЕЛИНА (Част 5)

Въпреки наблюдаваното често ниско ниво на фолати при бременни жени, повечето новородени имат нормален фолатен статус. Тези данни следва да покажат, че природата е развила ефикасна „икономическа“ система, с която да подсигури адекватния фолатен статус на плода за сметка на този на майчиния организъм. Все пак ембрионът не е напълно имунизиран срещу фолатен дефицит и при някои условия ниското ниво на фолат в майчиния организъм може да доведе до тежки последствия (Hertrampf et al., 2003).

Съществуват доказателства, че фолатният дефицит може да доведе до развитието на някои видове рак. В повече от 20 изследвания е проследена връзката между фолатния прием и рака на дебелото черво. Общото схващане е, че рискът от рак на дебелото черво е с 40% по-нисък при хората с адекватен фолатен прием. Проучване, включващо 90 000 американски медицински сестри, проведено в продължение на 15 години, показва, че 400 микро грама/ден са причина за 75% намаление на риска от рак на дебелото черво. Консумацията на алкохол може да повиши нуждите от фолат и да причини относителен фолатен дефицит, който е свързан с повишен риск от рак на гърдата (Giovannuc- ci, 1993; Selhub and Rosenberg, 1996).

Безопасност

Научната комисия по храни (SCF) към ЕС и Бордът по Храни и Хранене (FNB) при Медицинския институт на САЩ са провели задълбочени анализи върху оценката на риска от приема на фолиева киселина. Получените резултати са еднопосочни и близки по стойност. Не се установяват вредни ефекти от приема на фолат чрез диета. Приема се, че дори приложение на фолата като лекарство във високи дози е безопасно (EVM, UK, 2003). Индиректна токсичност би могла да бъде наблюдавана в резултат на маскиращото действие на фолата върху симптомите на реално присъстващия витамин В12 дефицит. Последният е разпространен предимно при хора в напреднала възраст и предизвикан в повечето случаи от нарушена абсорбция в гастроинтестиналния тракт. Вредни ефекти биха могли да се наблюдават и при специфични групи, приемащи лекарства, въздействащи върху фолатния метаболизъм. Единични са съобщенията, показващи хиперсензитивни реакции при орален прием на фолат (в дози>1 mg/ден). Проучване при прием на 15 mg /ден фолат от здрави лица, в продължение на един месец, показва известно вредно въздействие, изразено в нарушение на съня, гастроинтестинални смущения и умствени смущения (SCF, ЕС, 2000). Оскъдни са данните в научната литература, определящи NOAEL за фолата. Изследването на нивата, предизвикващи най-слаби симптоми на вредно действие, показва подобен ефект само при единични лица от изследваните, получаващи фолат в доза по-ниска от 5 mg/ден. Тъй като за фолата, получен с диетата не е установен вреден ефект, не може и не е необходимо определяне на UL (допустимо мак- симално ниво на прием). Суплементирането на диетата с 4 mg фолиева киселина дневно е проведено в седем различни държави, включващо общ брой 1817 жени от 33 изследователски центрове. Проучена е зависимостта между приема на фолиева киселина и NTD (дефектите на невралната тръба) и е определена дозата от 1000 микро грама(1 mg) за безопасна (EVM, UK, 2003). Доказателствата, че приемът на 1 mg фолиева киселина плюс фолатите от храната не водят до вредни ефекти показват, че това ниво би могло да бъде прието за NOAEL. Други данни насочват, че LOAEL може да бъде 5000 микро грама или повече (Hathcock. 2004; EFSA, 2006).Два задълбочени клинично-изследователски проекта не отбелязват повишение на риска от маскиращия неврологичен ефект на фолиевата киселина, прилагана в дози от 1.25 mg дневно. Едва при дози между 1.5 и 2.55 mg се предполага, че маскиращият ефект би могъл да представлява известен проблем при витамин В12 дефицит. Въз основа на липсата на вредни ефекти при суплементиране с 1 mg фолиева киселина дневно и на значимите ефекти при дози над 1.25 mg. е прието ULS (максимално ниво на суплементиране) 1000 микро грама.

При определянето на UL при суплементирането на диетата с фолат е използван сравнително висок фактор на несигурност (UF=5) въз основа LOAEL, както и от много рядко наблюдаваните неврологични усложнения (EFSA, 2006). По-висок фактор не е необходимо да бъде прилаган предвид на милионите хора, които приемат безпроблемно ежедневно 400 микро грама фолиева киселина. Изчислението на UL при суплементиране с фолиева киселина се извършва по следната формула (ERNA, 2002):

UL=LOAEL/UF=(5 пр*/ден)/5=1 mg/ден

Препоръчителен хранителен прием

Препоръчителният хранителен прием (RDI) означава определено количество от витамина, което отговаря на физиологичните потребности за по-голямата част от здравата популация. Различията в препоръките за отделните страни се дължат на варирането в подходите за оценка на хранителния прием, анализа и калкулирането на съдържанието на витамина в храните, както и традицията на храненето на населението. Стойностите на препоръчителния прием варират между 200-400 микро грама/ден. Специфични са препоръките при бременни и кърмещи жени.

Препоръката за хранителен прием на фолат в Холандия (200 микро грама/ден) е съобразена с превенцията на мегалобластна анемия, а не с ДНТ, сърдечно съдовите или други хронични болести. За превенцията на хиперхомоцистеинемия и ДНТ потребността от фолат е по-висока от стойността на RDI (препоръчителен дневен прием). Ето защо при бременните жени и тези, които очакват бременност е препоръчително да приемат 400 микро грама/ден фолат под формата на суплементи. В Германия, Швейцария и Австрия дори се препоръчва доза от 600 микро грама/ден .

Проучванията в различни европейски страни показват, че среднодневният хранителен прием на фолат е значително по-нисък от препоръчителния. За възрастни мъже той е 291 микро грама/ден и 247 микро грама/ден за жени. Най-висок прием на фолат се установява в едно проучване върху храненето в района на Париж, а най-нисък в Швеция и Дания. Тези различия са отчасти свързани с традициите в храненето на различните националности. Средиземноморската диета, която включва висок прием на зеленчуци, плодове и зърнени храни, може да осигури и по-висок прием на фолат при испанците, португалците, французите и др. (De Вгее, 1997). Последните тенденции в храненето на европейското население най-общо се характеризират с мощно участие на хранителни добавки, между които фолиевата киселина заема една от основните позиции, определени от стремежа за намаляване на вредните аномалии при раждане и разпространението на сърдечно-съдовите болести.

Различните институции препоръчват различни дози, но като цяло те варират около 400 pg/ден…

…следва продължение…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0
    0
    Kоличка
    Количката ви е празнаMагазин