ПРОЕКТ ОСТЕОПОРОЗА ЧАСТ 1

ЕДНА ИСТИНСКА СТАТИЯ ЗА ОСТЕОПОРОЗАТА – ТРЕТОТО НАЙ ДЕСТРУКТИВНО ЗАБОЛЯВАНЕ В СВЕТА!

 

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ОСТЕОПОРОЗАТА

Остеопорозата е заболяване, характеризиращо се с ниска плътност на костна маса и структурно влошаване на костната тъкан, което води до крехкост на костите и повишен риск от счупвания в проксималната част на бедрената кост, тазобедрената става, гръбначния стълб и китките. Някои автори я наричат “тихата епидемия”, защото костната загуба протича сравнително без оплаквания. Самата дума „остеопороза“ произлиза от латински и буквално означава „порьозност на костите“. През 1994 г. Световната Здравна Организация (СЗО) я определя като „прогресивно системно заболяване на костния скелет, което се характеризира с понижена костна маса и влошена микроархитектура на костта, водещи до повишена чупливост на костите и повишен риск от фрактури”. Налице е дисбаланс между процесите на костното изграждане и костното разграждане, в резултат на което надмощие взема разграждането (деструктивността) на костния матрикс. Така костта изтънява, става по-крехка и по-лесно чуплива. Смъртността и тежката инвалидност, до които води остеопорозата, са основните причини да бъде призната за масово, социално-значимо заболяване. Така тя се нарежда на трето място след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания в целия свят.

КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ ПРИ ОСТЕОПОРОЗАТА?

Остеопорозата засяга както мъжете, така и жените, но тя може да бъде превентирана, предотвратявана и лекувана. Приблизително 250-300 милиона души по целия свят на възраст над петдесет години са с поставена диагноза – остеопороза. Други 850 милиона са с налична деструктивност и ниска костна плътност. Поради наличието на редица физиологични, хранителни и хормонални разлики между мъжкия и женския пол, остеопорозата засяга предимно повече жените. Мъжете също страдат от костна загуба, но по-често като страничен ефект от употреба на различни лекарствени форми като: лекарства за химиотерапия, тиреоидени хормони, кортикостероиди и анти-конвулсанти, или в резултат на различни видове заболявания.

Около 50 % от жените на възраст между 45 и 70 години имат данни за остеопения (намалена костна плътност) или остеопороза. След навършване на 50 години рискът при жените да умрат от фрактура на тазобедрената става, поради ниска костна плътност, е еквивалентен на риска да умрат от рак на гърдата или от коронарна болест на сърцето. Почти един от петима пациенти (жени) с фрактура на тазобедрена става, умира в рамките на шест месеца, а един от всеки четири, умира в рамките на една година. Прогнозата за 2010 г. е 11,0 милиона остеопоротични фрактури в световен мащаб (2.3 милиона фрактури на предмишницата, 1,9 милиона клинични фрактури на прешлени, 2.1 милиона фрактури на тазобедрената става), като близо 35% от тях са настъпили в Европа. Предвижда се цифрите да се увеличат през следващите няколко десетилетия в световен мащаб, като броят на счупванията се очаква да се удвои до 2040 г.

В България картината не е по различна. В медицински доклад от 2108г., 417 000 хил. жени са с диагноза остеопороза, а тези с остеопения са 604 000 хил. Това означава, че общо около 920 000 хил. българки имат повишен риск от фрактури. Най-честите фрактури са в областта на прешлените и лъчевата кост на ръката, а най-тежката е в областта на бедрената шийка. Над 100 000 българки имат поне една остеопорозна фрактура на прешлен, а над 5600 хил. фрактури на бедрена шийка се регистрират за около 1 година. От 5 жени с бедрена фрактура една загива до края на първата година след инцидента. От преживелите бедрена фрактура около 60% никога не възвръщат способността си за ходене, а 30% остават инвалиди с нужда от асистент до края на дните си.

Световната здравна организация е направила изключително тежки доклади в тази посока, като генералните изводи са безспорни. Огромен процент от тези смъртни случаи са свързани с неподвижността на индивида и повишените метаболитни потребности, причинени от самата фрактура.

Ето един цитат от доклад на Световната Здравна Организация през 2019г. свързан с фрактурата на тазобедрената става:  „Въпреки че процентът на преживяемост се подобрява през първите няколко седмици след фрактурата на тазобедрената става, за съжаление едногодишната смъртност не се подобрява и възстановяването не върви в правилната посока през последните 40 години. Когато пациентите преживяват повече от година, те са изложени на повишен риск от фрактура на противоположния бедро с последваща заболеваемост и смъртност. Ограничената подвижност и повишените метаболитни потребности на организма, необходими за излекуване на наранената тазобедрена кост, допринасят за отслабването на противоположното бедро и то в не малка степен. През цялата изминала годината след фрактурата на тазобедрената става загубата на костна минерална плътност в противоположния тазобедрен кош, е пет пъти по-голяма от очакваната костна загуба при жени, които нямат фрактура на тазобедрената става. Също така, по-младата възраст при хора по време на първата фрактура, увеличава риска от втора фрактура.“

 

КАК СЕ ПОСТАВЯ ДИАГНОЗАТА ОСТЕОПОРОЗА?

Диагнозата остеопороза се поставя на пациенти съобразно данните от измерването на тяхната костната минерална плътност (КМП). Тя се измерва на специфични места, като (бедро или прешлени) с остеодензитометър, по-известен като DXA (двойно-енергийна рентгенова абсорбциометрия). Величината, която показва с колко КМП на дадено лице се отличава от референтната стойност, се обозначава с понятието „score”. В практиката са въведени два вида – Т-score и Z-score. T-score отразява сравнението с млада здрава популация пациенти, т.е. с пиковата костна маса, а Z-score – с костната маса на възрастни пациенти. При жени в менопауза и при мъже над 50-годишна възраст се допуска използването на най-ниския T-score от измерването на лумбални прешлени, проксимален фемур (цяло бедро или бедрена шийка) или 33% от място на предмишницата. Има портативни DXA апарати, които измерват КМП на пета и пръстите на ръката. Те се използват за скрининг на рисковите групи, но не и за поставяне на същинската диагноза остеопороза.  Може да се използва и количественият ултразвук, като средство за първичен скрининг, но не и за поставяне на диагноза остеопороза.

…следва продължение…

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.