ВИТАМИН С (Част 1)

История

Познанието за витамин С датира от дълбока древност, запечатано в древните египетски манускрипти от 1500 г. пр. н.е., които описват болест със симптоматика, отговаряща на днешната диагноза на скорбута. Впоследствие се открива подобна информация в гръцките и римски исторически документи. Най-впечатляващи са историческите факти в периода на 14 и 15 век, когато редица мореплаватели са покосени от неизвестна смъртоносна болест. Магелан загубва повече от 80% от моряците си, а Васко да Гама – 160 членния си екипаж. Английски мореплаватели през 16 век описват болестта, протичаща с отпадналост, разклащане на зъбите, кървене на венците и я наричат скорбут. През

1747 г. шотландският военен лекар James Lind на борда на кораб провежда най-ранния хранителен експеримент, при който демонстрира ефективността на цитрусовите плодове за подобряване състоянието на болните от скорбут (Levine et al., 1996). Изследователят описва този факт в разработката си „Treatise of the Scurvy“, публикувана още през 1753 г., която обаче не намира подходящия отзвук. Едва след дълъг период (около 40-50 години), изпълнен с много смъртни случаи, се стига до решението за задължително участие на лимоновия сок в рациона на английската флотилия, известен под името „limey (lemon juice)“. Положителният ефект от това третиране открехва вратите на научното познание и през 1928-1930 г. Albert Szent Gyorgyi и Glen King (Levine et al, 1996). независимо един от друг публикуват откриването на водоразтворимият витамин L-аскорбинова киселина (витамин С) като вещество, лекуващо скорбута. За това откритие като първи автор унгарецът Albert Szent Gyorgyi получава Нобелова премия (Levine et al., 1996). Така до откритието на витамин С се стига в резултат на дефицита му в организма на човека. Последващи научни изследвания потвърждават значението на аскорбиновата киселина като есенциален нутриент не само в превенцията и лечението на скорбута, но и в редица други физиологични функции осигуряващи здравето на организма.

Химия

Наименованието „витамин С“ включва всички форми, притежаващи активността на витамина. Витамин С и аскорбинова киселина се използват като синоними (Bates, 1997). Емпиричната формула на витамин С е С6Н8О6, отнасяща се за L-аскорбинова киселина, която е въглехидратноподобно съе-динение и би могла да се разглежда като производно на монозахарид, например хексозата. В структурно отношение тя е захарна киселина. Две са формите на съществуване на витамин С – аскорбинова киселина (АА) и дехидроаскорбинова киселина (DHAA), които притежават почти една и съща витаминна активност. Дехидроаскорбиновата киселина се редуцира напълно до аскорбинова киселина в организма. Установени са и други форми на аскорбинова киселина, които обаче не притежават активност. Такива са например L-изоаскорбиновата киселина и D-аскорбиновата киселина, която дори проявява антивитаминни свойства. В природата се среща както редуцираната, така и окислената форма, а в биологичните системи те се намират в състояние на равновесие (Bates, 1997; EVM, UK, 2003).

L-аскорбиновата киселина е силно полярно съединение, поради което се разтваря много бързо във вода и е неразтворима в неполярни разтворители. Тя е стабилна в кристално състояние, но бързо се окислява във водни разтвори в присъствие на въздух. Загряването, светлината и алкалната среда ускоряват този процес. Ето защо при кулинарна обработка на зеленчуци трябва да се избягва влагането на сода бикарбонат и процесът да се извършва в затворени съдове. За да се намали степента на окисление например, в салатите се прибавя оцет, чрез което се запазва в известна степен витаминната активност.

Химизмът на превръщане на аскорбиновата киселина в  дехидроаскорбинова е следният:

Първият етап на окисление на АА до DHAA е обратим, но окислението след DHAA е необратимо (отваряне на лактоновия пръстен) и се ускорява от алкално pH на средата и метали, особено Fe и Си. Дехидроаскорбиновата киселина притежава витамин С активност, тъй като тя лесно се редуцира in vivo. Дикетогулоновата киселина не притежава подобна активност и последната се разлага до оксалова, треонова киселина и дру-Gregory, 1996).

Биологично значение

Витамин С е есенциален микронутриент за човека, тъй като не се синтезира в човешкия организъм, поради което задължително трябва да бъде доставян с храната. Повечето млекопитаещи организми притежават способността да синтезират аскорбат от глюкоза, но при човека и приматите тази способност, в резултат на мутации в процеса на еволюция, е загубена. В последния етап от метаболизма на витамина не може да бъде реализиран синтезът му поради липсата на ензима гулонолактоноксидаза (Levine et al., 1996). Присъствието на витамин С обаче е необходимо за нормалното протичане на редица физиологични процеси, свързани с разнообразните му биологичноактивни свойства. Характерно свойство на витамина е антиоксидантната му активност. Като водоразтворим антиоксидант той лесно захваща реактивоспособните форми на кислорода и азота и по този начин ефективно предпазва клетъчните органели и биосистеми от оксидативно увреждане (Halliwell, 1996). Витамин С има способността бързо да взаимодейства с хидроксилните радикали, които са силно реактивоспособни и се свързват без предпочитание с всеки субстрат, намиращ се в непосредственото им обкръжение. В редица случаи той действа като коантиоксидант. При изчерпване на редуцирания глутатион, АА директно захваща Н2О2, окислявайки се до DHAA..

…следва продължение…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0
    0
    Kоличка
    Количката ви е празнаMагазин